Browsing Tag

osaaminen

digitalisaatio henkilöstö

Digi-osaamisen laajempi hyödyntäminen valtiolla?

Valtiokonttori toteutti syksyllä 2015 valtiovarainministeriön toimeksiannosta selvityksen, millaisilla toimenpiteillä valtionhallinnon digitalisaatiota voidaan parantaa ja lisätä tuottavuutta. Valtiokonttori haastatteli yli 40 valtion virastoa toimenpideideoiden keräämiseksi. Potentiaalisimmat toimenpide-ehdotukset kerättiin Valmiina digikiriin -loppuraporttiin. Valtiokonttori sai loppuraportin jälkeen valtiovarainministeriöltä jatkotoimeksiannon, ja työn etenemisestä kerrotaan tässä blogissa ja Valtiokonttorin kotisivuilla.

Julkisten palveluiden digitalisointi on yksi hallituskauden kärkihankkeista. Valmiina digikiriin -loppuraportissa on yhtenä toimenpide-ehdotuksena esitetty digi-osaajien poolin perustamista ja joustavampaa henkilöstöresurssien käyttöä, joilla hyödynnettäisiin paremmin valtiolla jo olemassa olevaa – ja lisättäisiin – osaamista digitalisaatioon liittyen. Ehdotus osaamisen laajemmasta yhteiskäytöstä ja ns. asiantuntijapooleista tuli esille useiden virastojen haastatteluissa viime syksynä.

Digitalisaatio saattaa herättää monissa Miron lausahdusta vastaavia tuntemuksia…

Twitteri_haluan_pysyä_ihmisenä

mutta valtaosin kyse on toimintatapojen muuttamisesta, asioiden tekemisestä uudella tavalla – ei vain nykyisten prosessien viemisestä sähköiseen muotoon.

Toimeksiantoon tarttuminen

Valtiovarainministeriön jatkotoimeksianto sai Valtiokonttorissa aikaan nopean asiantuntijaryhmien kokoamisen työn toteuttamiseksi. Yhtenä jatkotoimeksiannon osana työstämme digi-osaajien asiantuntijapoolin mahdollisuuksia vastaamaan tarvetta olemassa olevan osaamisen laajemmasta hyödyntämisestä. Olemme tarttuneet annettuun toimeksiantoon kartoittamalla esimerkkejä asiantuntijapooleista mm. ulkoasiainministeriön Suomessa koordinoimasta EU:n Twinning- ja TAIEX-toiminnasta sekä Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintamalleista ja organisoitumisista.

Teeman työstäminen on mielenkiintoista nykyisten rakenteiden antamissa raameissa, mutta myös hahmoteltaessa millaisia työn tekemisen muotoja voitaisiin valtiolla käyttää. Kuten Valtiokonttorin loppuraportissa todetaan, ”Palveluita tulee kehittää organisaatiorajat ylittäen – sen mukaan, mikä on kansalaisten ja käyttäjien kannalta mielekkäintä”. Digi-osaajien asiantuntijaverkoston perustaminen voisi edistää yhteistyön tiivistämistä ja palveluiden kehittämistä.

Kulttuurinmuutosta tarvitaan

Pelkästään rakenteita tai välineitä tarjoamalla ei vielä saavuteta asiantuntijoiden osaamisten laaja-alaista hyödyntämistä läpi valtionhallinnon, vaan mukaan tarvitaan aktiivista kulttuurinmuutosta. Ja sen työstäminen on usein hidasta. Asenne on suuressa roolissa digi-osaajienkin yhteiskäyttöön liittyen. Huippuosaajan osa-aikainen tai määräaikainen irrottautuminen omista tehtävistä vaatii järjestelyjä, mutta hyödyt ovat usein suuremmat kuin koettu vaivannäkö. Muutoskyvykkyyttä tarvitaan kaikilta, eikä vähiten johdolta kannustavan ilmapiirin luomiseksi. Kehittämistyöstä on viestittävä ahkerasti, jotta kokemukset leviävät ja kulttuuria voidaan muuttaa. Työntekemisen tapojen muutosta edistetään valtiolla myös mm. Työ 2.0 -hankkeen kautta.

Mahdollisen digi-osaajien poolin rakentaminen vaatii sitoutumista ja pitkäaikaista tekemistä tulosten saavuttamiseksi. Pitkäntähtäimen tavoitetilan saavuttamisessa oleellista ovat myös nopeasti tehtävät matalankynnyksen kokeilut.

Digi-osaamisen laajemman hyödyntämisen mahdollisuuksiin yhdistyy myös valtion sisäisen liikkuvuuden edistäminen, josta kerromme lisää myös tämän blogin tulevissa postauksissa.

Jenni Kasanen

Lisätietoa:
Valmiina digikiriin -loppuraportti
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma
UM:n Suomessa koordinoimat Twinning ja TAIEX -ohjelmat
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET)
Työ 2.0 -hanke