Kategoria

digitalisaatio

digitalisaatio

Verkkolaskut maksetaan ajallaan

Suomen valtio on jo pitkään vaatinut verkkolaskuja toimittajiltaan. Edelleen on kuitenkin jouduttu antamaan erinäisistä syistä poikkeuslupia paperilaskujen vastaanottamiseen. Tämä ei tunnu kovin viisaalta ja kestävältä ratkaisulta.

Kun digitalisaatio etenee yhteiskunnassa, myös taloushallinnon raportointi muuttuu sähköiseksi. Vuosi 2025, jolloin valtio ottaa vastaan ainoastaan sähköisiä kuitteja, tulee vastaan yllättävän pian. Nyt on oikea aika valmistautua muutokseen.

Rakenteisen sähköisen laskun hyödyt ovat kiistattomat. Valtiohallinto voi käsitellä sähköiset laskut pääosin automaattisesti, jolloin verorahojen käyttöä voidaan säästää muihin järkevämpiin vaihtoehtoihin – manuaalista taloushallintoa ei kannata tukea kansalaisten rahoilla.

Säästöjä on saatavissa myös sähköisen laskun lähettäjälle. Sähköisen laskun hyödyt tulevat kasvamaan, kun digitalisaation laajenemisen myötä sähköinen raportointi lisääntyy. Yrittäjän työt helpottuvat. Kallista aikaa on mahdollista käyttää siihen, mihin yrittäjä haluaakin sitä käyttää, eli varsinaisen ydintoimintaan.

Yrittäjäpuolelta on kuulunut usein ääniä, että laskut maksetaan myöhässä ja tämä on osaltaan myötävaikuttamassa yrityksen käyttöpääoman niukkuuteen. Pahimmissa tapauksissa tämä taas voi vaatia kalliitakin rahoitusjärjestelyjä.

Valtio ei maksa laskuja myöhässä, varsinkaan silloin, kun laskut ovat tulleet verkkolaskuina. Vaikka postin kulussa olisi viiveitä, verkkolaskut kulkevat. Valtion maksuehto on 21 päivää. Lisämausteena maksamismenettelyihin on tulossa vielä mahdollinen toimittajarahoitus: jos lasku on sisällöltään oikea ja se voidaan käsitellä automaattisesti valtion hallinnossa, toimittaja voi saada suorituksen ennen yllä mainittua 21 päivän maksuaikaa toimittajarahoituksen kautta.

Toimittajarahoitus hinnoitellaan valtioriskillä. Tällöin rahoituskulut yrittäjälle tulevat olemaan varmasti pienemmät kuin mitä ne olisivat vaihtoehdolle, jossa yrittäjä hakee suoraan käyttöpääoman rahoitusta pankista. Toimittajarahoituksen järjestäminen on vielä lähtökuopissaan, mutta verkkolaskutus toimii ja takaa sen, että suoritus tulee toimittajalle sovitussa ajassa – 21 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Nyt korvissani kuuluu jo laskujen toimittajien äänet, ettei heillä ole välineitä tehdä verkkolaskua. Se ei pidä paikkaansa. Jo yksinomaan valtio tarjoaa ilmaisia verkkolaskun laatimismahdollisuuksia, joista löytyvät tiedot Valtiokonttorin kotisivuilta. Tähän sisältyy myös neuvonta, joten yksin ei tarvitse jäädä.

Hyvä valtion yhteistyökumppani, yrittäjä, joka laskuttaa valtiota, valitse verkkolasku. Verkkolasku on nopea ja turvallinen tapa laskuttaa valtiota.

Kirjoittaja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiokonttorin maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen, puh. 0295 50 2408, keijo.kettunen[at]valtiokonttori.fi

digitalisaatio

Vähemmän puhetta ja enemmän tekoja eKuitin hyväksi

Valtiokonttorin eKuitti-pilotit alkavat valtionhallinnossa loka-joulukuussa 2019. Pilotoinnin päätavoitteena on selvittää, mitä kaikkea sähköisen kuitin osalta tulee kehittää ennen kuin paperikuitit voidaan jättää historiaan. Pilotoinnin tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla kuittien välitys onnistuisi yhtä helposti kuin verkkolaskujen välitys Suomessa.

eKuitin tekninen ja toiminnallinen ohjeistus eKuitin käyttöönottoon ja palveluiden kehittämiseen valmistui kesäkuussa päättyneen RTECO-hankkeen tuloksena. Voidaan olettaa, että tarvittavat palikat ovat vihdoin koossa. Valtiohallinnossa koettiin, että nyt onkin oikea aika ottaa tärkeä askel selvittelypaperista eteenpäin ja aloittaa eKuittien testaaminen.

Kohti reaaliaikataloutta

Valtio haluaa olla edelläkävijä sähköisen taloushallinnon kehittämisessä. Tähän asti rakenteisten kuittien puuttuminen on jarruttanut voitonmarssia. Ei enää. Kun kuitin tiedot ovat rakenteisessa muodossa, tiedon pohjalta voidaan reaaliaikaisesti päivittää taloushallinnon järjestelmää.

Valtion kanssa toimimisesta halutaan tehdä entistä sujuvampaa. Rakenteisen kuitin todellinen arvo piileekin siinä, että kuitteihin tallentuva tieto esimerkiksi ostotapahtumasta liikkuu saumattomasti toimijoiden välillä. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä?

Pilotoinnissa selvitetään, miten valtiolle tuleva rakenteinen kuittitieto voidaan saada automaattisesti valtion matka- ja kuluhallintajärjestelmään. Rakenteisia kuitteja ei ainakaan aluksi saada kaikilta, minkä takia pilotin aikana etsitään myös kuvakuitin osalta erilaisia kehitysmahdollisuuksia, joilla saavutetaan hyötyä olemassa olevaan prosessiin, siihen asti kunnes rakenteiset kuitit saadaan kaikilta.

Valtio siirtyy sähköisiin kuitteihin vuoteen 2025 mennessä. Silloin rakenteisen kuittitiedon olisi tallennuttava kaikista valtion korteilla tehdyistä ostoksista.

Ovatko järjestelmät valmiita rakenteisen tiedon käsittelyyn?

Valtion virastostoista Patentti- ja rekisterihallitus aloittaa tarjoamaan sähköistä kuittia asiakkailleen. Aluksi kuitti on kuvamuodossa, mutta jatkossa kehitystyön edetessä kuitti tulee olemaan rakenteisessa muodossa. Myös Valtionrautatiet (VR) tarjoaa sähköpostikuittia matkalipun ostosta.

Pilotissa pieni joukko virkamiehiä testaa sovittujen kauppakumppanien kanssa kuitin välitystä ostotapahtumasta matka- ja kulunhallintajärjestelmään. Pilottikokemuksia saadaan kaikille. Kauppiaat ja heidän palveluntarjoajat voivat testata, mitä heidän täytyy vielä omissa järjestelmissään tehdä, jotta rakenteinen kuittitieto saataisiin eteenpäin.

eKuittia on edistetty useissa hankkeissa vuodesta 2017 alkaen. Esimerkiksi Taltio-hankkeen TALTIO-eKuitti-osuudessa luotiin eKuitti-infrastruktuurimäärityksiä ja rakenteisen eKuitin tietosisältövaatimukset, jotka kuvattiin myös Finvoice-verkkolaskun tietokenttiin.

Kaikki mukaan kuittitalkoisiin

Valtio siirtyy sähköisiin kuitteihin vuoteen 2025 mennessä. Silloin rakenteisen kuittitiedon olisi tallennuttava kaikista valtion korteilla tehdyistä ostoksista. Järjestelmien kehittämisessä täytyykin ryhtyä tuumasta toimeen, jotta eKuittia voitaisiin tarjota ostosten yhteydessä tavoiteaikataulussa.

Kaikki, jotka haluavat tarjota rakenteista kuittia, ovat tervetulleita mukaan pilotoimaan Valtiokonttorin kanssa.

Kirjoittaja: johtava taloushallinnon asiantuntija Pirjo Ilola

digitalisaatio ilmiöt

Sosiaalinen media työssä (osa II)

Opiskelu on antanut minulle mahdollisuuden tarkastella valtionhallinnon toimintaa ja kehittämistä uusista näkökulmista. Syksyn antoisampia hetkiä ovat olleet tiistaiaamut Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla -luentosarjan parissa. Luentosarja on toteutettu Helsingin yliopiston ja Rajapinta ry:n yhteistyönä ja voit lukea sisällöistä lisää yhdistyksen sivuilta. Tämä kirjoitus on toinen osa kurssin lopputyötäni. Ensimmäisessä osassa pohdin somen vaikutusta työskentelytapoihin, nyt keskitytään palveluihin.

 

Vaikuttajaviestinnän hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa piilee asiakasyhteistyön ja palveluiden kehittämisen potentiaalia, jota voisimme hyödyntää enemmän.  Yksi hallinnon asiakasviestinnän pysyvistä haasteista on laajan ihmisjoukon informointi esimerkiksi uusista palveluista tai toimintatavoista sekä asiakkaiden ohjaaminen palveluiden oikeanlaiseen käyttämiseen. Perinteiset mediat, kuten lehti- ja radiomainonta, eivät tänä päivänä tavoita kaikkia kohderyhmiä. Sosiaalinen media on puolestaan tuonut ihmisille mahdollisuuden hankkia tietoa ensisijaisesti omista verkostoistaan, minkä vuoksi niin mainonta kuin hallinnon virallinen tiedottaminen ovat vaikeuksissa (van Dijk 2012, 187).

Essi Pöyry (2018) kertoo vaikuttajaviestinnän tehneen uutta vahvaa tulemista internet- ja some-aikakaudella. Vaikuttajaviestinnässä ei käytetä enää vain perinteisiä julkisuuden henkilöitä, vaan rinnalle ovat tulleet digitaalisen aikakauden luomat julkisuuden henkilöt, kuten tubettajat. Suomessa toteutetusta tutkimuksesta saatiin viitettä siihen, että näiden natiivisti digitaalisen julkisuuden henkilöiden suositukset ovat teholtaan vaikuttavampia. Pöyry viittaa Pelkosen & Naumasen (2017) tarkasteluun kuvatessaan natiivisti digitaalisen julkisuuden henkilöiden vaikuttajaviestinnän tyypillisiä piirteitä. Ensinnäkin tiedon levittäminen tapahtuu julkkiksen omassa verkostossa ja sisällön viestintään tuottaa julkkis itse. Vastaanottajan rooli on aktiivinen verrattuna perinteisen julkisuuden henkilöiden tekemään suositteluun; vastaanottaja tietoisesti seuraa julkkista ja voi vuorovaikuttaa hänen ja muiden seuraajien kanssa. Natiivisti digitaalisen julkisuuden henkilöiden kohdalla on tavallista, että yhdessä kampanjassa käytetään useita julkkiksia ja toisaalta julkkis tekee useita eri kampanjoita (eri palveluille/tuotteille).  Perinteisen julkisuuden henkilön suositteluun verrattaessa on natiivisti digitaalisen julkisuuden henkilön suosittelu yleensä kustannuksiltaan alhaisempi.

Mitä arvelet, voisiko julkishallinnon palveluilla olla omia yhteistyökumppaneita some-vaikuttajaviestinnässä? Mikäli on tarve herättää keskustelua, vaikuttaa tehtäviin päätöksiin (eli tunteisiin) tai erityisesti tavoittaa nuoria, niin miksipä ei perinteisen mediatilan sijasta käytettäisi vaikuttajaviestintää? Jos viestinnän kohderyhmänä on nuoret, olisi mielekästä, että viestinnän sisältöä tuottaisivat toiset saman ikäiset nuoret. Uusien medioiden käytössä nousee yhä tärkeämmäksi tekstin, äänen ja kuvien yhdistäminen eli esimerkiksi videoiden, kuvien ja kaavioien käyttö (van Dijk 2012, 237). Videoilla viranomaisviestit voisivat saavuttaa ainakin osan kohderyhmistä hyvin tehokkaasti. Tiesitkö, että Suomessa on useita tubettajia, joilla on yli 200 000 seuraajaa? Montako seuraajaa teidän viraston Twitter tai Youtube-tilillä on?

Palvelujen kehittämisen uusia mahdollisuuksia

Somea olisi mahdollista hyödyntää myös tietolähteenä toiminnan kehittämisessä. Tarjolla on palveluita, joiden avulla voidaan rakenteistaa internetissä vapaasti käytettävissä olevaa tietoa sekä yhdistää siihen muuta olemassa olevaa tietoa. Olisi esimerkiksi mahdollista selvittää mitä ja missä jostakin aihealueesta julkaistaan tai keskustellaan julkisilla internet-sivuilla tai some-palveluissa. Tällaisia tiedonhakuja mietittäessä voidaan törmätä eettisiin pohdintoihin siitä, millä tavoilla tietoa voidaan hankkia. Toisaalta, kun kyseessä ovat julkiset internet-sivut, on samat tiedot sieltä kenen tahansa löydettävissä.

Uudet tavat kehittää julkisia palveluita tuovat meidät tärkeiden pohdintojen äärelle siitä, mitä on sosiaalisesti kestävä palvelumuotoilu julkishallinnossa? Eeva Raita (2018) esittää, että palvelumuotoilussa emme muotoile vain palveluita. Vaikutamme samalla esimerkiksi siihen, miten kansalainen kohtaa viranomaisen ja millaista vuorovaikutus kanssakäymisessä on. Palvelusta ja henkilön asemasta riippuen tällaisilla seikoilla voi olla suurta merkitystä. Vähintään ne vaikuttavat siihen, millaisia mielikuvia syntyy. Raita (2018) toteaakin, että palveluiden suunnittelussa on ymmärrettävä vallan näkökulma; ketkä palveluita suunnittelevat ja ketkä niitä käyttävät. Myös tämä näkökulma on keskeistä sisällyttää julkishallinnon palveluiden muotoiluun. Toisaalta on todettu, että digitaalinen talous sotkee tuottajan, kuluttajan ja käyttäjän rajanvetoa (Ruckenstein 2018). Tämä näkyy vääjäämättä myös julkishallinnon palveluissa, mikä oikein oivallettuna antaa lisämahdollisuuksia asiakaslähtöisempien palveluiden tuottamiseen. Asiakkaat voivat osallistua palvelun sisällön tuottamiseen tai vähintään sen arviointiin esimerkiksi somen avulla. Asiakkaat saavat myös käyttöönsä tietoa, johon pääsy oli aiemmin vaikeampaa (esim. Omakanta). Tietoa eli myös valtaa siirtyy enemmän asiakkaille. Osana fiksua palvelujen muotoilua meidän on oltava valmiita muotoilemaan myös omaa rooliamme uusiksi.

Lähteet:

Pöyry, E. 2018. Vaikuttajaviestintä ja –markkinointi verkossa. Luento 16.10.2018 Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla -kurssilla.

Raita, E. 2018. Kokemus, addiktio ja mobiiliteknologia. Luento 18.9.2018 Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla -kurssilla.

Ruckenstein M.  2018. Digitaalinen kulttuuri ja sosiaalisuus – tutkimuksellisia avauksia. Luento 4.9.2018 Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla -kurssilla.

Van Dijk, J. 2012. The Network Society. 3rd Edition. Sage Publications Ltd. London.

digitalisaatio ilmiöt

Sosiaalinen media työssä (osa I)

Opiskelu on antanut minulle mahdollisuuden tarkastella valtionhallinnon toimintaa ja kehittämistä uusista näkökulmista. Syksyn antoisampia hetkiä ovat olleet tiistaiaamut Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla -luentosarjan parissa. Luentosarja on toteutettu Helsingin yliopiston ja Rajapinta ry:n yhteistyönä ja voit lukea sisällöistä lisää yhdistyksen sivuilta. Tämä kirjoitus sosiaalisen median työhön tuomista vaikutuksista on ensimmäinen osa kurssin lopputyötäni, toisessa osassa keskityn palvelujen kehittämisen näkökulmaan. Älä säikähdä tekstien mittaa tai anna viitteiden häiritä, sillä uskon sinun löytävän jotain uutta ajateltavaa sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä työssä. Kannustan myös kaivamaan kiinnostavimmat lähteet luettaviksi!

Sosiaalinen media muuttaa työskentelyä

Somen eli sosiaalisen median käyttämisessä virkatyössä ei ole enää mitään kummallista. Sujahdamme sulavasti virtuaalimaailmaan keskustelemaan kollegoiden tai asiakkaiden kanssa ja ylläpidämme samalla verkostojamme. Somen käyttö on arkipäiväistynyt ja käyttäminen tapahtuu sen kummempia ajattelematta. Autopilotti päällä saatamme myös helposti ajatella, että tunnemme työyhteisössä somen mahdollisuudet riittävän hyvin. Vaan voisiko some kuitenkin yllättää?

Sosiaalisesta mediasta on esitetty erilaisia määritelmiä, joista yksi on kuvattu kuviossa 1 sen varmistamiseksi, että olisimme pohdinnan jatkuessa suurin piirtein samalla kartalla. Tässä kirjoituksessa liikumme sekä yksilö- että yhteisökeskeisten some-palveluiden parissa, rajoittuen sisällön rikkaudeltaan alhaisiin ja kohtalaisiin palveluihin.

Kuvio 1. Sosiaalisen median palveluita fokuksen ja sisällön rikkauden mukaan (van Dijk 2012, 1818)

 

Oma kokemukseni on, että meille on tuttua käyttää somea viraston ulkoisen viestinnän välineenä esimerkiksi Twitter ja LinkedIn -palveluilla. En ole kuitenkaan varma, miten laajasti olemme omaksuneet Anu Sivusen (2018) esittelemää työntekijä- ja brändilähettilään roolia, jossa tietoisesti viestinnällämme pyrimme vaikuttamaan syntyviin mielikuviin. Pohditko sinä, miten some-viestintäsi rakentaa asiantuntijuuttasi tai virastosi mainetta? Virkamiehen somettamisella voi olla myös muunlaisia yllättäviä positiivisia vaikutuksia. Alankomaissa toteutettu tilastollinen paneelitutkimus osoitti, että työasioista viestiminen julkisissa some-kanavissa (esim. Facebook, Twitter) lisäsi työntekijöiden kokemaa työnimua. Sen sijaan työnimu ei lisännyt työviestintää somessa. (van Zoonen & Banghart 2018, 288.) Olisiko tässä hyvä syy kannustaa meitä olemaan vielä aktiivisempia twiittaajia? Asiaa pohtiessa on helppo mieltää, että työasioista somettaminen voi herättää merkityksellisyyden kokemuksia, jotka toden totta vaikuttavat työssä viihtymiseen.

Kun somelle antaa mahdollisuuden, se voi muokata tapaamme työskennellä. Yksinkertaisimmillaan some voi muuttaa tapojamme hakea tietoa; vastaus kysymykseen voi löytyä verkoston avulla nopeammin, kuin virallisia kanavia käyttäen. Some tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia siihen, miten työpäivänsä järjestää. Oletko esimerkiksi kuullut Hofficesta (Home + Office)? Tukholmasta liikkeelle lähtenyt yhteisöllinen työskentelytapa löytyy myös Helsingistä. Hoffice on Facebookissa itsejärjestäytyvä verkosto, jonka jäsenet avaavat kotinsa muille jäsenille tilapäistä työskentelyä varten. Hoffice-päivät muotoutuvat hiljaisista 45 minuutin työskentelyjaksoista ja sosiaalisista tauoista. Jokaisen työskentelyjakson aluksi osallistujat kertovat lyhyesti tavoitteensa ja jakson päätyttyä reflektoivat, miten niissä onnistuivat. Tukholman Hoffice on ollut etnografisen tutkimuksen kohteena, minkä yhteydessä sen on todettu vaihtoehtoisena sosiaalisena mallina tukevan luottamusta, itsensä toteuttamista ja avoimuutta. Hoffice on koettu työpaikkana, jonka arvopohja muodostuu huolenpidosta. (Rositto & Lampinen 2018, 948-949, 959, 961, 977.) Hofficen tapaan rytmitettyä työskentelyä olisi helppoa kokeilla aluksi omassa virastossa tai verkostossa. Ehkäpä sen jälkeen olisi helpompaa osallistua ”oikeaan” Hoffice-työskentelyyn ja antaa mahdollisuus uusien kontaktien syntymiselle. Mikäli oman kodin avaaminen työskentelyä varten tuntuu liian rohkealta, voidaan Hoffice järjestää esimerkiksi kirjastossa taikka verkossa työskennellen (mt. 976). Mikäli kiinnostuit ideasta, kannattaa tutustua lähdeartikkelissa kuvattuihin tutkimustuloksiin tarkemmin.

Some voisi työssämme olla muutakin, kuin julkiset some-palvelut. Miltä kuulostaisi virkamiesten oma Facebook? Itselläni on kokemusta Yammerin ja Slackin käytöstä projektien tai tiimien työvälineinä, mutta onko valtionhallinnossa kokeiltu koko viraston kattavaa organisaation sisäistä somea? Kuka tietäisi? Sivuselta (2018) opin, että välineiksi löytyy Googlen Apps for Workin lisäksi tosiaan myös Workplace by Facebook. Organisaation sisäisen somen hyödyntämisen näkökulmiksi Sivunen (2018) nostaa muun muassa asiantuntijuuden näkyväksi tekemisen, tietoisuuden toisten tehtävistä ja taidoista sekä vuorovaikutuksen lisäämisen esimerkiksi yksikkörajojen yli. Mikä sitten organisaation sisäisessä somessa (ESM = enterprise social media) mahdollistaa nämä hyödyt? Vastaus löytyy ajallisesta säilyvyydestä ja näkyvyydestä. Organisaation sisäinen some mahdollistaa sen, että jaetut viestit, verkostot ja tiedostot ovat kollegoiden löydettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, mikä samalla antaa työntekijöille mahdollisuuden oppia laajemmin ihmisiltä, tiimeiltä ja teksteistä. Sisäinen some lisää mahdollisuuksia sosiaaliseen oppimiseen, mikä vaikuttaa edelleen esimerkiksi sosiaalisen pääoman rakentumiseen. (Leonardi, Huysman & Steinfield 2013, 2-3, 6-7.)

Kuulostaa lupaavalta, eikö? Mikä olisi oikea tapa edetä sisäisen somen käytössä? Kokeiluja olisi varmasti suhteellisen helppoa tehdä virastojen sisällä, mutta riittääkö se suhteessa ilmiölähtöisen hallinnon kehittämisen tarpeisiin? Toinen huomioon otettava seikka on, että sisäisen somen hyötyjen saavuttaminen edellyttäisi jokapäiväisten työskentelytapojen muokkaamista. Sivunen (2018) muistuttaa sisäisen somen käytön lisäävän kunkin työntekijän vastuuta viestinnästä ja sen tiedon jakamisesta, mitä osaa ja mitä tekee. Somen avulla on mahdollista jakaa sekä helposti liikuteltavaa, omistajastaan riippumatonta tietoa että hiljaista tietoa ja yksilöiden osaamista. Hiljainen tieto tulee monimutkaistuvassa maailmassa aina vain tärkeämmäksi ja sen syntyminen edellyttää yhtä useammin yhteistyötä. Hiljaiselle tiedolle on myös ominaista, ettei sen vaihto tapahdu muodollisten kanavien kautta, vaan se liikkuu sosiaalisten verkostojen avulla. Hiljainen tieto ei kuitenkaan liiku organisaation sisäisessä somessa ilman työntekijöiden sitoutumista. Työnantajien tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, millä keinoilla tiedon jakamisesta voidaan palkita. (van Dijk 2012, 69-70.) Tässä kohtaa onkin loistava hetki esittää itselleen kysymys, miten paljon omaa tietämystään olisi valmis jakamaan muiden hyödyksi? Mitä ja miten laajalle yleisölle voisit osaamisestasi kertoa?

Sosiaaliseen mediaan voi myös sotkeutua

Edellä moni seikka puhuu somen käytön puolesta, mutta ongelmatonta soveltaminen ei tietenkään ole. Työn vuorovaikutuksen kannalta haasteita voidaan miettiä Suvi Uskin (2018) esiin nostamien näkökulmien pohjalta. Aloitetaan pohdinta elämämme eri rooleista. Tavallisena päivänä itse ehdin virkamiesroolin lisäksi olla puoliso, äiti, ystävä ja lapsi. Näissä rooleissa vuorovaikutan ja käyttäydyn eri tavoin. Facebookissa ja Twitterissä olen kuitenkin aina vain yksi ja sama Jenni Taskinen. Uski toteaakin sosiaalinen median antavan meille vain yhdet kasvot, joiden tulisi sopia useille yleisöille. Somen antamista kasvoista tulee sen vuoksi helposti jäykät, kun yleisö on samaan aikaan moninainen. On arvioitu, että ”luonnollinen” sosiaalisen ryhmän koko ihmisillä on noin 150 henkilöä, mutta samaan aikaan Facebookissa ylläpidettävän verkoston koko on keskimäärin 338 henkilöä (Quinn & Papacharissi 2018, 359). Tämä voi vaikuttaa tapaamme viestiä somessa ja mahdollisesti osa persoonastamme jää piiloon asiallisen viestintätyylin taakse. Persoonat taas tekevät meistä mielenkiintoisia ja lisäävät viestiemme henkilökohtaisuutta ja perille menoa (vrt. edellä työntekijälähettilään rooli). Toisena haasteena Uski nostaa esille some-historian mahdollisesti muodostaman taakan. Uski viittaa taakalla tilanteeseen, jossa somen paljastama historia määrittää sosiaalisesti yksilön tulevaa ja jarruttaa yksilön kehittymistä. Työn ja asiantuntijuuden näkökulmasta vanha painolasti voi vaikeuttaa esimerkiksi uusien suhteiden solmimista. Kolmantena seikkana Uski muistuttaa somen antavan kommunikointiin kömpelöt välineet, kun huomioidaan koko kehon viestivän kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tekstiin perustuvassa someviestissä meidän kädet eivät viito oikeaan suuntaan ja hymiö ei riitä kuvaamaan empatiaa, joka välittyy kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Millä tavalla voimme yrittää vastata edellä kuvattuihin haasteisiin? Uski (2018) nostaa esille profiilityön käsitteen. Hän määrittelee sen yhdessä Lampisen kanssa strategiseksi itsensä esittämiseksi sosiaalisessa mediassa. Profiilityöhön vaikuttavat sekä palveluiden tekniset käyttömahdollisuudet, kuten yksityisyysasetukset, että vallitsevat sosiaaliset normit. Uski ja Lampinen ovat tunnistaneet profiilityössä neljä ulottuvuutta. Ensinnäkin sosiaalisen median profiilit nähdään tuotteina, kuten käyntikortit tai ansioluettelot. Toiseksi profiilityössä on kyse tulkinnasta. Pohdimme, miten muut tulkitsevat julkaisemaamme sisältöä ja toisaalta arvioimme toisten toimintaa somessa. Kolmas ulottuvuus muodostuu itsensä esittämisen ja vallitsevien sosiaalisten normien välisestä jännitteestä. Neljännen ulottuvuuden muodostaa konkreettinen toiminta, jolla hallitsemme profiilejamme. (Uski & Lampinen 2016, 447-448, 450-452.)

Suomalaisten Facebook-käyttäjien fokusryhmähaastattelun avulla on tunnistettu aitous yhdeksi palvelun käyttöä ohjaavaksi normiksi. Normi näkyy profiilityössä tasapainotteluna jaettavan sisällön määrän ja laadun kanssa. Joskus tasapainottelu koetaan niin rasittavaksi, että yksilöt jättivät asioita jakamatta, vaikka olisivat niitä halunneet jakaa. Profiilityön minimoimiseksi Facebookin käyttäjät minimoivat julkaisemansa sisällön määrän. (Uski & Lampinen 2016, 457-458, 460.) Mikäli profiilityö johtaa sisällön minimoimiseen, vaikuttaa se verkoston suhteiden ylläpitämiseen. Se, minkä verran olemme itse valmiita jakamaan, vaikuttaa siihen, minkä verran verkoston muut jäsenet haluavat jakaa. Somessa tapahtuvassa työviestinnässä pitäisi pyrkiä aktiiviseen tiedon jakamiseen, mikä voi toimia esimerkkinä muille. Samaan aikaan on pohdittava, mitkä some-palvelut ovat työviestintään sopivia.

Vapaa-ajalta tuttuja some-palveluita on helppoa käyttää myös työhön liittyvässä viestinnässä. Facebookista löytyy kaveriverkoston lisäksi Virkamiesten avoin verkosto ja muita alakohtaisia ryhmiä, joissa vaikutamme. Twitterissä voimme twiittailla niin työmme sisällöstä kuin sieniretkistä.  Työ- ja vapaa-aikaa yhdistävien some-kanavien käyttö johtaa kuitenkin eri verkostojen sekoittumiseen, mikä voi aiheuttaa haasteita (Sivunen 2018). Edellä mainitun profiilityön rinnalle voidaan nostaa toinen käsite; rajatyö (boundary work). Sosiaaliset rajat ovat suhteiden ylläpidossa tärkeitä kahdesta syystä. Ensinnäkin ne ylläpitävät yksilöiden ja suhteiden eheyttä ja toiseksi ne muokkaavat informaation kulkua ihmisten välillä (vrt. edellä hiljaisen tiedon jakaminen). Sosiaalisessa mediassa rajatyö karkaa osin yksilön ulottumattomille kollektiiviseksi prosessiksi, sillä yksilö ei yksin päätä verkostossa rajojen asettamista esimerkiksi tiedon kulkemiselle. (Quinn & Papacharissi 2018, 361.) Rajatyön on myös nähty mahdollisesti johtavan eri ryhmien välisten rajojen korostamiseen, mikä vaikeuttaa viestintää. Haasteena on myös kontekstien romahtaminen; verkostojen sekoittuessa on vaikea tietää, millä tavoilla itseään tulisi milloinkin ilmaista. (Leonardi ym. 2013, 9.)

Uusi media, kuten some, mahdollistaa eri tilojen ja tilanteiden monikäytön. Työskentely, opiskelu tai itsensä viihdyttäminen on mahdollista niin kotona kuin työssä ja usein täysin kellon ajasta riippumatta. Somen hyödyntäminen työssä edellyttääkin työntekijältä joustavuutta niin eri roolien käytössä, kuin sen hyväksymisessä, että työtä koskevat viestit voivat saavuttaa myös vapaa-ajalla. Kaikille tämä ei sovi yhtä hyvin. Voimme hengästyä informaatiotulvassa ja osa meistä erehtyy tekemään liikaa töistä ollessaan aina tavoitettavissa. (van Dijk 2012, 71, 177, 217.) Suvi Uski (2018) muistuttaa myös someriippuvuuden vaaroista ja hän näkeekin sen olevan uusi kansantauti. Uski jatkaa, että jokaisen tulisi pystyä arvioimaan ja jakamaan omaa ajankäyttöään mielekkäästi yhteisö- eli someaikaan, lähisuhdeaikaan ja minäaikaan.

Sosiaalinen media eri ikäryhmien käytössä

Somen käyttö työssä on hyvä tarkastella eri ikäisen henkilöstön näkökulmasta. Valtiolla työssä olevien henkilöiden keskimääräinen ikä oli viime vuonna hieman yli 46 vuotta. Virastoittain tilanne vaihteli 37-54 vuoden välillä. Ikäluokittain tarkasteltaessa henkilöstön suurimmat ryhmät olivat 45–54-vuotiaat (30,1 %), 35–44-vuotiaat (25,8 %) ja 55–64-vuotiaat (24,9%). Vähintään yli 45-vuotiaita oli siis yli puolet henkilöstöstä. (Valtiokonttori 2018, 7.) Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksesta käy ilmi, että vuonna 2017 ikäryhmittäin tarkasteltuna 45-54 -vuotiaista suomalaisista yhteisöpalveluja seurasi 64 %:a ja 55-64 -vuotiaista vastaava osuus oli 44 %:a. Ero nuorempiin ikäluokkiin on merkittävä, sillä 25-34 -vuotiaista yhteisöpalveluja seurasi 92 %:a ja vielä nuoremmista eli 16-24 -vuotiaista 96 %:a. (Suomen virallinen tilasto.)

Tilastot kuvaavat omalta osaltaan sitä, että sukupolvet määrittyvät yhtä voimakkaammin tieto- ja viestintäteknologian ja median kautta. Median roolin kasvaessa arjessa on sukupolvia ryhdytty tarkastelemaan myös sosiaalisen median näkökulmasta (Säntti & Säntti 2011) siten, että X-sukupolvea on kutsuttu digitaalisiksi maahanmuuttajiksi, Y-sukupolvea digitaalisiksi natiiveiksi ja Z-sukupolvea sosiaalisen median natiiveiksi. Luokitteluja tarkasteltaessa on muistettava niiden yleistämisessä piilevät riskit; luokittelut eivät kuvaa kaikkia kyseessä olevan ikäryhmän ihmisiä. (Matikainen 2018.) Nuoret ja vanhemmat voivat myös mieltää sosiaalisen median palveluiden käytön eri tavoin. Uski (2018) nostaa esille, etteivät nuoret enää välttämättä koe somea verkostoitumisen välineenä, jossa tavoitteena olisi kasvattaa verkoston kokoa. Sen sijaan nuoret viestivät kahtia jakautuneesti joko ylläpitäen läheisiä ihmissuhteita (esim. pikaviestipalvelut) tai kerralla koko maailmalle (Instagram). Ymmärrettävästi isossa kuvassa ihmisten suhtautuminen somea kohtaan ja tavat käyttää sitä vaihtelevat iän mukaan ja sillä on vaikutusta siihen, miten organisaatiossa somea pystytään hyödyntämään. Vahvimmillaan erilaiset käsitykset ja käyttäytymistavat rikastuttavat viestintää, mutta pahimmillaan ne voivat aiheuttaa ristiriitoja. Virastoissa kannattanee pohtia organisaation some-käyttöä suhteessa ikärakenteeseen ja miettiä, mitkä asiat motivoivat eri-ikäisiä asiantuntijoita. Somen, kuten muidenkin uusien työskentelytapojen, käyttöä voisi miettiä myös uusien osaajien houkuttelemisen näkökulmasta, erityisesti nuorten ammattilaisten osalta (van Dijk 2012, 71). Somen kohdalla työpaikan nuorimmat asiantuntijat ovat todennäköisesti ne osaavimmat. Ainakin itse voisin oppia heiltä teknisen käyttöosaamisen lisäksi rohkeutta ja avoimuutta, tuskin mitään voi mennä pahasti pieleen – erityisesti näillä seuraajamäärillä 🙂

Mitä sanot, otetaanko some haltuun?

Lähteet

Leonardi, P., Huysman, M. & Steinfield, C. 2013. Enterprise social media: Definition, history, and prospects for the study of social technologies in organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19/2013, 1-19.

Matikainen, J. 2018. Uusi mediasukupolvi. Luento 11.9.2018 Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla -kurssilla.

Quinn, K. & Papacharissi, Z. 2018. Our Networked Selves: Personal Connection and Relational Maintenance in Social Media Use. Teoksessa Burgess, J., Marwick, A. & Poell T. (toim.) The SAGE Handbook of Social Media. Lontoo, SAGE Publications Ltd, 353-371.

Rossitto, C. & Lampinen, A. 2018. Co-Creating the Workplace: Participatory Efforts to Enable Individual Work at the Hoffice. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 27/2018, 947-982. Viitattu 20.10.2018. Luettavissa: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10606-018-9319-z.pdf

Sivunen, A. 2018. Sosiaalinen media organisaatioiden sisäisessä käytössä. Luento 25.9.2018 Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla -kurssilla.

Suomen virallinen tilasto (SVT).  Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=2341-8699. 13 2017, 1. Internetin käytön yleisyys, useus ja yleisimmät käyttötarkoitukset. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu: 19.10.2018. Luettavissa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_kat_001_fi.html

Uski, S. 2018. Yksilön identiteetti ja teknologia. Luento 11.9.2018 Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla -kurssilla.

Uski, S. & Lampinen, A. 2016. Social norms and self-presentation on social network sites: Profile work in action. New media & society. 2016, Vol. 18(3), 447-464.

Valtiokonttori. 2018. Valtion henkilöstökertomus 2017. Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö. Valtiokonttorin julkaisuja | Tiedolla johtaminen 2/2018. Viitattu 19.10.2018. Luettavissa: http://www.valtiokonttori.fi/download/noname/%7BBFA1E950-9959-4016-825E-3F155EB22B48%7D/95864

Van Dijk, J. 2012. The Network Society. 3rd Edition. Sage Publications Ltd. London.

van Zoonen, W., & Banghart, S. 2018. Talking Engagement Into Being: A Three-Wave Panel Study Linking Boundary Management Preferences, Work Communication on Social Media, and Employee Engagement. Journal of Computer-Mediated Communication 23/2018, 278-293.

digitalisaatio

Anna asiakaskeskeisen digiloikan soida

Digitalisaation tuki -toimialan, ystävien kesken D9:n, toimikausi Valtiokonttorissa lähenee loppuaan. Oma polkuni tällä huikean hienolla reitillä lähtee kulkemaan eri suuntaan jo maanantaina 15.10. Matkan varrelle on mahtunut inspiroivia kohtaamisia, hienoja haasteita ratkottavaksi ja oivalluksia muillekin jaettavaksi.

D9 aloitti työnsä tietoisesti kokeillen. Olihan se määräaikainen kokeilu itsekin. Olemme saaneet kiistatta enemmän aikaan kuin kukaan uskalsi odottaa vaikka emme ehkä ihan jokaista asettamismääräyksen yksityiskohtaa ole kirjaimellisesti toteuttaneetkaan. Ja tästä kaikesta kuuluu kiitos sekä Valtiokonttorin tekemälle hyvälle pohjatyölle, valtiovarainministeriön näkemyksekkäälle tavalle ohjata tällaista nopean toiminnan joukkoa ja asiakkaillemme sekä virkamieskollegoillemme ympäri hallintoa. Lähes kaikki toimeksiantomme ovat lähteneet liikkeelle siitä, että meidät on pyydetty paikalle. Kollegoillamme eri virastoissa ja ministeriöissä on jo ollut ajatus, että tiimillämme olevaa osaamista voisi hyödyntää heidän toimintansa ja palvelujen kehittämisessä. Tahto ja ideat ovat siis tulleet teiltä, rakkaat kollegat, meiltä on tullut keinot muuttaa ideat toiminnaksi. Voinkin vilpittömästi sanoa, että valtionhallinto on sekä muutosmyönteinen että monelta osin jopa yksityistä sektoria edellä toiminnan innovatiivisessa uudistamisessa. Tiimillämme on tästä lukuisia konkreettisia esimerkkejä. Meitä on siivittänyt hallinnossa puhaltava muutoksen positiivinen myötätuuli.

11-henkisen tiimimme työn jälki jää elämään eri puolille valtionhallintoa. Tulevien vuosien aikana tulee olemaan hienoa seurata, mistä kaikkialta ideamme tulevatkaan näkyviin. Virkamiehet eri virastoissa ovat lähteneet meidän kanssa tekemänsä yhteistyön jälkeen jo kokeilemaan itsekseen samoja työmenetelmiä. Asiakasymmärryksen työmenetelmien merkityksen ymmärtäminen ja kyvykkyys käyttää niitä onkin jo aivan toisella tasolla kuin pari vuotta sitten. Ja mikä hienointa, monet ovat osanneet ottaa työkaluja haltuun jopa ihan ilman meitäkin.

Loppusaldomme on 98 toimeksiantoa kaikkiaan 12 eri hallinnonalalla. Toimeksiannoistamme 40 on ollut pitkäjänteisiä kuukausien pituisia projekteja, jossa on hyvin usein ollut osallisina useita toimijoita eri puolilta hallintoa. Olemme lisäksi tehneet 35 niin sanottua nopeaa kokeilua, muutamasta päivästä pariin viikkoon kestävää lyhyempää puristusta. Kaikkien asiakkaidemme kanssa emme ole pystyneet tai meiltä ei edes ole odotettu isoa työpanosta. 23 kertaa olemme muutaman tunnin panostuksella pystyneet antamaan edes jotakin kättä pidempää kehitys- tai strategiatyön tueksi. Useimmissa tapauksissa asiakkaamme ovat olleet hyvinkin perillä työmenetelmistä ja ovat kaivanneet vain ikään kuin toista mielipidettä omansa tueksi. Nämäkin kohtaamiset ovat olleet meille arvokkaita ja antaneet työllemme paljon. D9 on hyvä esimerkki siitä, että valtiolla voi saada paljon asioita aikaiseksi lyhyessäkin ajassa.

Minulle tämän tiimin vetäminen on ollut ehdottomasti tähän astisen urani huippukohta. Tiimi on ollut äärimmäisen sitoutunut, ammattitaitoinen ja tavoitteellinen työssään. Heitä on ollut ilo johtaa. Meillä on ollut maailman parhaat asiakkaat, jotka ovat ottaneet meidät avosylin vastaan eri puolilla hallintoa. Meihin on luotettu ja kanssamme on uskallettu lähteä kokeilemaan uusia työtapoja vaativien ja yhteiskunnallisesti vaikuttavien asioiden äärellä. Olen itse oppinut paljon uutta niin palvelumuotoilun kuin modernien teknologioiden mahdollisuuksista valtionhallinnon toimintaakaan unohtamatta.

Jatkuvana palveluna digitalisaation tukea tulee vuoden vaihteen jälkeen tarjoamaan Väestörekisterikeskus. Latu on nyt avattu. Toivon sydämestäni heille onnea, menestystä ja innostuksen hetkiä asiakaskeskeisen digitalisaation äärellä. Teille rakkaat virkamieskollegat sanon, että tulette tekemään vielä suuria tekoja maamme hyväksi. Olette näkemyksellisiä, rohkeita ja halukkaita viemään tätä maata eteenpäin erilaisten vaikeidenkin haasteiden keskellä. Toivotan teille onnen ja menestyksen lisäksi voimia ja rohkeutta jatkaa asiakaskeskeistä kehittämistä!

Loppuun siteeraan hieman luovasti itseänikin kovempaa hymyilijää eli Elastista. Hän on riimitellyt digiloikkaankin sopivasti:

Anna sen soida, anna sen soida
Käännä kovempaa (hei, hei) käännä kovempaa
Anna sen soida, anna sen soida
älä pysäytä digiloikkaa, älä koskaan pysäytä sitä

Mukavaa syksyä teille kaikille ja hymyillään aina kohdatessamme!