All Posts By

Päivi Väntönen

digitalisaatio

Tekoäly avuksi ja työn laatu nousuun?

”Ennen kaikki oli paremmin.” Tuttu lause, jota aika ajoin kuulee. Viime aikoina olen keskustellut kollegoiden kanssa työn laadusta, ja siitä mihin se on menossa. Tuntuu siltä, että kiire on valtava ja jatkuva osa työn tekemisessä, joka puolestaan vaikuttaa työn laatuun.

Aloitin työurani Yleisradiossa 90-luvun lopussa, jolloin elettiin vielä vahvasti analogista aikakautta. Silloin televisiouutisten uutisjutuissa pidettiin tärkeänä kuvan ja äänen teknistä laatua. Juttujen tekemiseen oli runsaasti aikaa. Aamukokouksen jälkeen lähdettiin hankkimaan taustatietoa ja sovittiin haastateltavat. Myöhemmin iltapäivällä kuvattiin ja illalla uutisjuttu leikattiin. Puoli yhdeksän uutisissa juttu pyöritettiin kuvanauhoilla maailmaan.

Myöhemmin 2000-luvulla internet ja digitoiminen muuttivat suhtautumista kuvan laatuun. Nyt tärkeintä on nopeus ja kiinnostava sisältö. Tubetuskulttuuriin sopiikin tietynlainen rosoisuus. Sisällöissä korostuu oma näkemys, ei mielellään ostettu tai viranomaisnäkemys. Media ja median kulutus muuttuivat nopeasti ja muutos vain jatkuu.

Tekoäly helpottamaan kiirettä?

Kuten näemme, työ muuttuu ja samalla työn laatuvaatimukset muuttavat muotoaan.

Paljon puhutaan, että tekoälyt ja robotit tulevat viemään työmme. Itse näen, että ne tulevat helpottamaan työtämme, ja meidän täytyykin oppia tekemään tiivistä yhteistyötä. Viestijän työn arkeen kuuluu esimerkiksi viestintäsuunnitelmien, tiedotteiden ja uutisten laatimista, somesta puhumattakaan. Toivon, että tekoäly voisi helpottaa minua ns. rutiinitöissäni, esimerkiksi uutisjuttujen viemisessä verkkoalustoille kuvineen päivineen tai hankkimalla minulle taustatietoa eri lähteistä. Ja tietysti myös sometuksen voisin ulkoistaa osittain tekoälylle. Tällöin minulle vapautuisi työaikaa muuhun tärkeään työhön, esimerkiksi paneutua enemmän valmentamiseen.

Uskon, että työnlaatu kohentuu, kun saamme lisää aikaa työllemme. Toki työmaailma on muuttunut niin, että kaikkea ei tarvitse tehdä ”perusteellisesti”. Joskus riittää muutaman tärkeimmän pointin esittely, ja se on silti erittäin laadukasta työtä. Tärkeintä on erottaa ne tehtävät, jotka on tehtävä huipputasoisesti.

Millaisia tehtäviä sinä voisit ulkoistaa tekoälylle?

digitalisaatio

Kohti asiakaslähtöistä viestintää

”Asiakkaiden näkemysten mukaan myös D9-digitiimin aktiivinen viestintä ja sidosryhmätilaisuudet ovat olleet erittäin hyviä”. Muun muassa tämä nousi usein esille D9-digitiimin toiminnan arviointikyselyssä. Minulle, viestinnän ammattilaiselle, tämä palaute tarkoittaa sitä, että olemme onnistuneet työssämme.

Kurkistetaanpa ajassa hieman taaksepäin. Valtionhallinnon organisaatioita palveluiden digitalisoinnissa auttava D9-digitiimi aloitti työnsä vuosi sitten maaliskuussa ja tiimin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuoda asiakaslähtöinen ajattelu valtionhallinnon työskentelyyn. Työnsä tiimi aloitti nollasta: ei ollut valmiita asiakassuhteita, eikä taidettu ihan tuntea asiakkaiden toimintatapoja. Meille asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon toimijat, esimerkiksi virastot ja ministeriöt.  Kuten missä tahansa toiminnan käynnistämisessä, tärkeintä on toiminnasta viestiminen ja markkinoiminen. Viestintää ei voi tehdä yksi ihminen, vaan siihen tarvitaan myös muut työntekijät. Olemme viestineet monikanavaisesti, twiittailleet asiakkaiden tapahtumissa, kirjoittaneet uutisjuttuja työstämme asiakkaidemme kanssa ja tuoneet asiantuntijuuttamme esille muun muassa blogien välityksellä. Lisäksi teemme videoita niin palvelumuotoilussa kuin viestinnässä.

Valtiohallinnossa on tälläkin hetkellä paljon hankkeita ja ohjelmia, joista kannattaa viestiä, olivat ne sitten alussa, keskikohdassa tai melkein lopussa. D9-digitiimi tukee digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ainakin tämän vuoden loppuun. Jatkosta saamme tietää kevään aikana. Kokemusten jakamisen lisäksi viestiminen on siis äärimmäisen tärkeää myös tiimin jatkon kannalta – meidän on kerrottava näkyvästi mitä olemme saaneet aikaan.

Asiakas mukaan viestintästrategian työstämiseen

Työ D9-digitiimissä on mahdollistanut minulle todellisen näköalapaikan asiakaslähtöiseen viestinnän kehittämiseen. Tästä innostuneena ehdotin, että uudistaisimme myös Valtiokonttorin viestintästrategian aiempaa asiakaslähtöisemmäksi.

Viestintästrategiatyö aloitettiin reilu viikko sitten. Päätimme tehdä viestintästrategian asiakaslähtöisesti, palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Alkuun tarkastelimme viestintäyksikön vahvuuksia ja heikkouksia. Seuraavaksi pohdimme asiakkaan tarpeita empatiakartan avulla ja laadimme kyselyn asiakkaille sekä käymme haastattelemassa heitä. Valtiokonttorin asiakkaita ovat muun muassa ministeriöt, valtiohallinnon virastot, kansalaiset, kansainväliset sijoittajat ja media. Syksyllä viestintästrategiaa työstetään vielä yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa. Työn pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä.

Valtiokonttorin yksi strategisissa tavoitteista on: ”tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen”. Uskon, että tällä työllä pääsemme tavoitteeseemme.